Wat bieden wij?

Breder aanbod - veel is mogelijk!

Het muziekonderwijs dat wordt aangeboden, sluit aan op het niveau van de landelijke richtlijnen. De muzieklessen zijn zowel voor volwassenen, als voor kinderen vanaf 8 jaar. De landelijke richtlijnen verplicht cursisten t/m 18 jaar om muziekexamens af te leggen, na 18 jaar is dit optioneel.

 

Even proeven ...

 

Na een gratis proefles kun je besluiten of je al dan niet door wil gaan. Een leerling kan voor een proefles kosteloos gebruik maken van een instrument.

Als je na de proefles besluit om door te gaan, kun je meteen van start met praktijklessen! Tijdens deze lessen worden ook de beginselen van muziektheorie, solfège, bijgebracht. Hierbij gaat het onder andere om de ritmische ontwikkeling en het leren van het notenschrift. Bovendien bevat de opleiding een aantal aanvullende theorielessen waarin er dieper op de muziektheorie wordt ingegaan, om te voldoen aan de landelijke exameneisen.

 

Optredens

 

Gedurende het cursusjaar wordt de mogelijkheid geboden om in groepsverband muziek te maken in de vorm van optredens met jeugdorkest, ensembles of bandje.
 

 

Wel of geen lidmaatschap?

 

De muziekopleidingen kunnen als lid, maar ook los van de fanfare gevolgd worden. Leden van de fanfare krijgen korting op het cursusgeldWil je al meteen inschrijven, download dan hieronder het gegevensformulier ledenadministratie en het machtigingsformulier voor de contributie en stuur het naar ons contactadres t.n.v. Fanfare Sint Gertrudis t.a.v. de leerlingcoördinator of scan ze in en mail ze naar opleiding@fanfarestgertrudis.nl.

 

 

Tot 18 jaar

18-21 jaar

Vanaf 21 jaar

Als lid

€ 250

€ 350

€ 450

Als niet-lid

€ 350

€ 450

€ 600

 

Hiervoor ontvangen cursisten 36 instrumentale/vocale lessen van een half uur en aanvullende theorielessen van een uur. Cursusgelden worden per kwartaal geïnd. 

 

Wil je de informatie van onze website ook op papier hebben, download dan hieronder de folder van Muzieklab-SintGeertruid